dilluns, 18 de juny de 2018

TUTORIA
A dia d'avui, dilluns 18 de juny, hem lliurat als alumnes presents les notes de la tercera avaluació. Preguem que ens retornin signat el comprovant el més aviat possible.

dijous, 14 de juny de 2018

TUTORIA
En el dia d'avui s'ha lliurat als alumnes el comunicat de recuperacions. Preguem als pares que ens tornin el comprovant signat el més aviat possible.

dimecres, 13 de juny de 2018

Mates Recuperació al setembre

Setembre: Recuperació mates alumnes 4t d'ESO el 3 o 4 de setembre.
Matemàtiques: presentar aquest dossier de dos pàgines d'exercicis fet al setembre. Et servirà d'orientació al examen que hauràs de fer. L'examen podrien ser algunes d'aquests exercicis  Click aquí per descarregar-te el dossier.
Mirat també les proves de competències bàsiques de la generalitat que et pots descarregar de la pàgina d'educació.

dimarts, 12 de juny de 2018

RECUPERACIÓ LLENGUA ANGLESA - juny2018

L'examen de recuperació de català serà el proper dimecres 20 de juny.
Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer.
Qui només tingui un trimestre suspès, només haurà de presentar el qüestionari, però si aquest no està complert i ben executat, l'alumne/a, al setembre, haurà de presentar-lo i, a més, haurà de fer l'examen de recuperació.
El qüestionari de recuperació el teniu a: www.englishseda.blogspot.com
RECUPERACIÓN LENGUA CASTELLANA - junio 2018

El examen de recuperación de castellano será el próximo martes 19 de junio.
Hay que presentar el cuestionario de recuperación entero.
Quien solo tenga un trimestre suspendido, solo tendrá que presentar el cuestionario, pero si este no está completo y bien ejecutado, el/la alumno/a, en setiembre, tendrá que presentar lo y, además, tendrá que hacer examen de recuperación.
Las actividades del cuestionario de recuperación los tenéis en: www.castellanoseda.blogspot.com
RECUPERACIÓ LLENGUA CATALANA - juny 2018

L'examen de recuperació de català serà el proper dilluns 18 de juny.
Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer.
Qui només tingui un trimestre suspès, només haurà de presentar el qüestionari, però si aquest no està complert i ben executat, l'alumne/a, al setembre, haurà de presentar-lo i, a més, haurà de fer l'examen de recuperació.
Les activitats del qüestionari de suficiència les teniu a: www.catalaseda.blogspot.com
CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 9-10.