divendres, 14 de juny de 2019

CIÈNCIES SOCIALS I ÈTICA

Es recorda que el proper dilluns dia 17 els alumnes que els calgui faran l'examen de recuperació general. Els alumnes implicats han estat informats particularment i han rebut informació dels continguts i de l'estructura de l'examen.

Els alumnes que els resti pendent Ètica haurant de repassar l'unitat 5 i portar el llibre el dia de l'examen que serà el dimarts 18.

A aquells alumnes que els resti pendent el lliurament de treballs ho hauran de fer també el mateix dia i a la mateixa hora. Aquesta data és IMPRORROGABLE.

diumenge, 9 de juny de 2019

divendres, 7 de juny de 2019

FORMACIÓ ETICOCÍVICA
La recuperació del tercer trimestre serà el dijous 13 de juny. Els alumnes hauran de fer una lectura comprensiva de la unitat 7.
CIÈNCIES SOCIALS
La recuperació del tercer trimestre serà el proper dimecres 12 de juny. Els alumnes que tinguin treballs pendents corresponents a aquest trimetre els hauran de lliurar aquest dia.

El dilluns 17 de juny es farà un recuperació general de Ciències Socials i d'Ètica. A part de l'examen els alumnes que tinguin qualsevol treball pendent l'hauran de lliurar aquest dia de forma improrrogable.

Els alumnes seran informats de com serà l'examen i què hauran d'estudiar per a la seva superació.

dimarts, 4 de juny de 2019

FORMACIÓ ETICOCÍVICA
El comentari de text serà el dimecres dia 5 de juny. Cal que els alumnes facin una lectura comprensiva de les unitats 7 i de la 8 fins a la plana 159 i que portin el llibre.