dimarts, 21 de setembre de 2021

 CASTELLANO

Examen del libro de lectura La profecía del abad negro de José María Latorre

el viernes 1 de octubre.

dijous, 16 de setembre de 2021

 CATALÀ

Examen de la lectura de l'obra de teatre d'Àngel Guimerà Terra baixa

el divendres 24 de setembre.

dimarts, 15 de juny de 2021

CIÈNCIES SOCIALS - ÈTICA

A dia d'avui 16 de juny s'ha comunicat als alumnes quins d'ells no han superat les recuperacions i han d'anar a la PROVA FINAL EXTRAORDINÀRIA que es realitzarà el proper dilluns dia 21. Al suro de l'aula es troba una llista amb els noms del alumnes i els treballs que han de lliurar el dia abans esmentat. Cada alumne afectat té un document on s'exposa què han d'estudiar i com serà l'examen. Es recorda que no presentar-se el dia de la prova suposarà el SUSPENS automàtic.

 

divendres, 11 de juny de 2021

Recuperacions de matemàtiques

 Dimecres 16 juny.

S'han de presentar a l'examen aquells alumnes que els hi ha quedat solament el 3r trimestre. A més han de presentar tots els exercicis que hagin fet per practicar en full blanc, no sigui que agafin els fets a classe.

Dijous 17 juny.

S'han de presentar a l'examen  aquells alumnes que els hi han quedat tots els trimestres. A més  han de presentar fet un dossier de curs que se'ls hi ha entregat a classe.

dimecres, 9 de juny de 2021

 CIÈNCIES SOCIALS

L'examen extraordinari de recuperació general serà dilluns 21 de juny.

 FORMACIÓ ÉTICOCIVICA

Es recorda que el proper dijous dia 9 els alumnes tindran la recuperació de les avaluacions 1a i 2a. L'examen consistirà en un comentari de text dels proposats pel llibre, serà, doncs, imprescindible portar-lo a l'examen. La recuperació de la 3à serà el proper dimarts dia 16 (el 15 van a la platja).


CIÈNCIES SOCIALS

Es recorda als alumnes que el proper divendres dia 11 tindran la recuperació de la segona avaluació i el dilluns 14 ho faran de la tercera. Al tauló d'anuncis de la classe hi ha una llista amb els alumnes que les han de fer, els treballs pendents que tinguin i les unitats que han de recuperar. Aquell dia hauran de lliurar els treballs pendents que corresponen a les dites avaluacions.